Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Aktuellt: Juni 2018

Nyheter

Summer Love — Konstkollo i Gottsunda

Konstfrämjandet Uppland arrangerar gratis konstkollo I Gottsunda varje vardagseftermiddag i juli. Fika ingår!
I samarbete med Mötesplats Treklangen och Kulturpunkten, med stöd av Uppsala kommun.
För mer information: mireya.monserrat@konstframjandet.se