Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Aktuellt: Oktober 2018

Nyheter

Konst på Uppsala Konsert & Kongress — Johanna Hästö 5–18 november

Under två mörka höstveckor visar vi Johanna Hästös videoverk What a limit is the sky when a skin fall off pass by? Verket är en del ur en performance och kan ses i konserthusets restaurang under restaurangens öppettider.
Med stöd av Uppsala kommun och Region Uppsala

  • Uppsala Konsert & KongressVaksala torg
  • 5–18 november 201810.00–15.00 eller vid restaurangens öppettider
  • Läs mer