Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Aktuellt: Oktober 2021

Nyheter

 • Konstens Kommunikationsbyrå –En plattform för rådgivning kring hur vi pratar om konst i det offentliga samtalet

  Konstfrämjandet Supermarket den 14 oktober 2021 medverkade blev Konstfrämjandets första tillfälle att offentliggöra den nya plattformen Konstens Kommunikationsbyrå, en idé som det ruvats på internt under några år. Syftet med en sådan plattform är att fungera som en tankesmedja och konsult för konstbranschen i allmänhet och mindre enheter i synnerhet.

  Läs mer
 • Nattvatten

  Skåne En konstnärlig undersökning av stadens vatten.

  Läs mer
 • Pressmeddelande: Arbetsfält för samtida konst

  Västmanland Nya tillfälliga konstverk visas oktober-januari på oväntade offentliga platser i Västmanland. Det rör sig om skulpturer, sociala konstprojekt, ljudverk i form av radioreklam, monumentala målningar, foton och en installation inspirerad av en herrekipering.

  Läs mer
 • No Big Deal / Ludivine Thomas – Andersson

  Värmland Inte mindre än 140 stycken återges på skalmodeller i modulära och fiktiva utrymmen med en tänkt 1000m2 yta.

  Läs mer
 • Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in

  Västmanland Under 2021 samverkade Fagersta och Skinnskatteberg kommuner där konstprogrammet ”Akustikreservatet i Uttersberg bjuder in” av Malin Lobell i samarbete med Lina Nordenström ägerrum.

  Läs mer
 • Utställning med Lennart Ström

  Sörmland Lennarts utställning heter "Digital Pandemi". Lennart Ström har ett stort intresse av våra samhällen och dess utveckling samt deras politiska styrning.

  Läs mer