Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Årsmöte 2019

Härmed kallas alla medlemsorganisationer till årsmöte för Konstfrämjandet Uppland onsdag 15/5, 18.00

Under mötet ska vi titta på föreningens verksamhet 2018, verksamhetsplan för 2019, föreningens ekonomi och styrelsens sammansättning.

  • Ateljéföreningen HospitaletUlleråkersvägen 40A
  • 15/518.00–19.00