Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Horisont Hospitalet — en utställning i Hospitalsparken

Solglimt, Astri Taube
Utställning med Muhammad Ali, My Lindh, Jonas Nobel, Eric Magassa, Olof Marsja, Fatima Moallim, Alex Rosa, Chun Lee Wang Gurt, Yemisi Wilson och Ruben Wätte. Curator Johanna Uddén, co-curator Martina MacQueen.

Sommaren 2020 arrangerade Konstfrämjandet utställningen LIVET! i Hospitalsparken där tjugo lokala konstnärer deltog. Det blev en stor succé och besöksantalet uppskattades till mer än 1 000 personer.
 
För att belysa Hospitalet från en annan horisont har Konstfrämjandet i år, till skillnad från förra året, bjudit in konstnärer som inte har någon anknytning till platsen. Muhammad Ali, My Lindh, Jonas Nobel, Eric Magassa, Olof Marsja, Fatima Moallim, Alex Rosa, Chun Lee Wang Gurt, Yemisi Wilson och Ruben Wätte har alla olika ingångar till sitt skapande och deras varierande uttryckssätt kommer att ge en upplevelserik utställning.
 
Utställningsarbetet påbörjades 24–28 maj då konstnärerna var på plats i Hospitalet för att lära känna platsen genom visningar, presentationer och egna studier. Utställningens titel Horisont Hospitalet antyder att konsten ska relatera till platsen och under sommaren kommer konstnärerna att skapa var sitt platsspecifikt verk som sedan installeras i Hospitalsparken. Utställningen kommer att vara öppen 21 augusti–5 september.
 
Horisont Hospitalet arrangeras av Konstfrämjandet Uppland med stöd av Kulturrådet, Folkrörelsernas konstfrämjande och Uppsala kommun.
 
Bilder från researchveckan:

  • Hospitalet, UlleråkerUlleråkersvägen 40 A, Uppsala
  • 21 augusti–5 septemberDygnet runt
  • Gratis