Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Styrelse

Styrelsen består av Anita Solbrand, ordförande, Gijs Weijer, kassör, samt ledamöterna Thomas Mäkinen, Stuart Mayes och Sarah Tawiah Svärd.