Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Distriktsutveckling

Under hösten 2017 arbetar Konstfrämjandet Uppland aktivt med att söka intresserade föreningar och personer som organisationen kan stötta.
Under hösten 2017 arbetar Konstfrämjandet Uppland aktivt med att söka intresserade föreningar och personer som organisationen kan stötta.

Under hösten 2017 arbetar Konstfrämjandet aktivt med att söka intresserade föreningar och personer som organisationen kan stötta. Konstfrämjandet finns för de som vill arrangera kultur på sin ort, och erbjuder både konstnärlig rådgivning, ett brett kontaktnät och ekonomiskt stöd. Är du intresserad? Hör av dig till Konstfrämjandet Uppland!

 

Det pågående projektet Shoutout! SyskonSKAP har skapat en framgångsrik konstpedagogisk metod för miljonprogrammen i Uppsala. Nu vill Konstfrämjandet rikta blicken mot glesbygden och länka samman orterna runt om Uppsala, och samla konstfrämjare från hela länet i ett dynamiskt nätverk som utvecklar konsten i regionen.

Syftet är att stötta och inspirera personer som vill uttrycka sig kreativt och verka för kultur på sina orter. Detta menar vi är viktigt för återväxten och mångfalden inom konsten både regionalt och nationellt, då ett ideellt engagemang är en förutsättning för utbildning och arbete inom konstområdet.
Projektet utgår ifrån att ett kulturintresse överallt i vårt samhälle. SyskonSKAP i Gottsunda visar tydligt att det i mediaskuggan finns både intresse och kunskap som väntar på att få lyftas fram i ljuset. Konstfrämjandet i Uppsala har en potential att förena miljonprogrammen och gles- och landsbygd och bli en samlad kraft som för arbetarrörelsernas talan i konsten.

 

Kontakt för distriktsutvecklingen:
Verksamhetsledare Kfr Uppland: Johanna Uddén: johanna@johannaudden.se