Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Höstlovsverkstad i Östhammar 2018

Höstlovsworkshop i Storbrunn med konstnären Anna Glantz
Höstlovsworkshop i Storbrunn med konstnären Anna Glantz

Under höstlovet höll konstnären Anna Glantz i en workshop i det nya kulturhuset Storbrunn. Två dagar med yngre barn (collage och lerinsekter) och två dagar med äldre barn (tuschmålning och popup-figurer).