Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Konsthäng för barn

Konsthäng är en kreativ verkstad för barn i Stenhagen och Gottsunda. Ålder 7–12.
Konsthäng är en kreativ verkstad för barn i Stenhagen och Gottsunda. Ålder 7–12.

Konsthäng är en kreativ verkstad för barn i Stenhagen och Gottsunda. Ingen anmälan. Gratis!

Stenhagen måndagar kl 16–18 i ateljén i Västra Stenhagenskolan.
Gottsunda torsdagar kl 16–18 i Stugan, Peterson Bergers väg 19, i samarbete med Rädda barnen.

 

Ledare: Anna Glantz, Madelene Mhanna och Yolanda Monserrat.