Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Shoutout! SyskonSKAP

SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda, som finns för att bidra till självförtroende, kreativitet och sammanhang för unga.
SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda, som finns för att bidra till självförtroende, kreativitet och sammanhang för unga.

SyskonSKAP drivs av konstnärerna José David Hildebrand och Mireya Monserrat Escanilla, som under året arrangerar konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal i stadsdelen.

 

Syftet med projektet är att inspirera barn och unga att själva ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället. Att växa upp idag innebär att möta världen tidigt. SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal.

En annan viktig del av projektets syfte är att öka intresset för konst hos unga i Gottsunda, och minska avståndet mellan professionella konstutövare och den nya generationen kreatörer som finns i stadsdelen. Konstvärlden lider av en brist på perspektiv och dess legitimitet som samhällsaktör skulle öka om fler delar av samhället fanns representerade. SyskonSKAP verkar för att fler unga från Gottsunda får upp ögonen för kultur som yrkesområde, och att fler Gottsundabor tar plats i konstvärlden.

 

Länk till hemsida: www.shoutoutsyskonskap.com

 

SyskoSKAP är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Uppland, Shoutout!, Uppsala kommun och UKFAB. Projektet är en del av Kulturrådets satsning Kreativa platser.