Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

SyskonSKAP

SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda. Här får unga prova på olika konstnärliga uttryck och även göra studiebesök. Tisdagar kl 16–18 och torsdagar kl 18–20.
SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda. Här får unga prova på olika konstnärliga uttryck och även göra studiebesök. Tisdagar kl 16–18 och torsdagar kl 18–20.

SyskonSKAP är ett konstpedagogiskt projekt inom Konstfrämjandet Uppland. Under året arrangerar SyskonSKAP konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal i stadsdelen.

 

Ledare: Mireya Montserrat Escanilla, Madelene Mhanna och Anders Bamidele Adenji.
Plats: Stugan, Peterson Bergers väg 19, Gottsunda

 

Tisdagar kl 16–18, ungdomar 13–17 år
Torsdagar kl 18–20, unga vuxna 18–25 år

 

Ingen anmälan. Gratis!

 

Syftet med projektet är att inspirera barn och unga att själva ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället. Att växa upp idag innebär att möta världen tidigt. SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal.

En annan viktig del av projektets syfte är att öka intresset för konst hos unga i Gottsunda, och minska avståndet mellan professionella konstutövare och den nya generationen kreatörer som finns i stadsdelen. Konstvärlden lider av en brist på perspektiv och dess legitimitet som samhällsaktör skulle öka om fler delar av samhället fanns representerade. SyskonSKAP verkar för att fler unga från Gottsunda får upp ögonen för kultur som yrkesområde, och att fler Gottsundabor tar plats i konstvärlden.

SyskoSKAP är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Uppland, Rädda barnen och Kulturpunkten. Projektet är en del av Kulturrådets satsning Kreativa platser.