Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Open call för konstnärer i Uppsala län — Utställning i och utanför Möbeln i Tierp

Är du en yrkesverksam konstnär som bor eller verkar i Uppsala län, välkommen med din ansökan!
Ansök senast 11 januari!
Arrangör:
Tierps kommun, Konstfrämjandet Uppland och Region Uppsala.
Tema:
lust och allvar
Vad:
en utställning i Tierp med tillfälliga platsspecifika verk av sex konstnärer. Vi välkomnar ansökningar från konstnärer som arbetar med lekfullhet och kreativitet som ett uttryck för allvar och vilja till samhällsförändring.
Var:
i och utanför Kulturhuset Möbeln, Grevegatan 19–21, Tierp.
Utställningen utformas så att publiken kan ta del av konsten dygnet runt, även när kulturhuset är stängt.
När:
utställningsperiod 27 mars–17 april. Vernissage lördag 27 mars.
Vem:
konstnär boende eller verksam i Uppsala län som har:
a) erlagt konstnärlig högskoleexamen
och/eller
b) dokumenterat sig inom bild- och formkonstens område (genom utställningar, stipendier, gestaltningsuppdrag och liknande)
Hur:
mejla information om din konstnärliga verksamhet enligt ovan. Bifoga 3–5 referensverk med kortfattad beskrivning.
Konstfrämjandet Uppland utser sex konstnärer som sedan får välja mellan några olika platser.
Villkor och arvode:
konstnären ska delta i vernissage, fysiskt eller digitalt.
Konstnären erhåller 8 000 kr ex moms (inkl. installationsarbete och material).
Ersättning för resor tillkommer.
Utställningsersättning på 2 400 kr ex moms erhålles vid särskilt uppfyllda kriterier nedan.
Ansökan skickas senast 11 januari 2021 till uppland@konstframjandet.se
Kontakt:
kurator Martina MacQueen, 0721-581066, uppland@konstframjandet.se
Ut och lek – det är allvar!

 

  • 14 december–11 januari 2021