Medlemmar

Är ni en förening eller organisation med intresse för kultur- och folkbildning? Bli medlemmar i Konstfrämjandet Uppland!

Som medlemmar är ni delaktiga i Konstfrämjandets aktiviteter – ni bjuds in till utbildningar och seminarier samt till utställningar och mingel. Vi kan dessutom göra samarbetsprojekt med er som medlemmar.

Som medlemmar stödjer ni framför allt konsten i distriktet och kan vara med och påverka Konstfrämjandets innehåll och inriktning. Styrelsen för Konstfrämjandet Uppland ska bestå av representanter för medlemsorganisationer.

Förening: 500 kronor/år
Organisation eller företag: 1 000 kr/år

Ansökan om medlemskap skickas till johanna.udden@konstframjandet.se

Vill ni veta mer? Kontakta ordförande Anita Solbrand: Anita.Solbrand@ge.com


Medlemmar
Adelante
Akademiska sjukhusets konstförening
Ateljéföreningen Hospitalet
Ateljéföreningen Haka
Ateljéföreningen Konstjord
Biz&Art
Bror Hjorthföreningen
Bror Hjorths Hus
Konstföreningen Fröja
Konstklubben Cytiva
Konstnärscentrum Öst
KRO Uppland
Studiefrämjandet Uppsalaregionen
Uplands konstförening
Uppsala Konstnärsklubb
Uppsala Konstgrafiska Verkstad
Uppsalahem