Konstfrämjandet Uppland

Konstfrämjandet Uppland arbetar för att göra samtidskonsten synlig. Syftet är att främja konstnärligt arbete och ideellt kulturliv i distriktet.

Konstfrämjandet Uppland är en partipolitiskt obunden organisation för samtida konst. Vi arbetar med konstbildning och med att göra konsten närvarande i människors vardag. Konstfrämjandet Uppland tror på en bred konstsyn och vi tror på att dynamik driver samhället framåt. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle. Konstfrämjandet Uppland arbetar enligt devisen ”Konst för alla” som ligger till grund för den ursprungliga folkrörelsen. Vi arbetar för att landsbygden och förorten ska ta större plats i konsten, och att den offentligt finansierade kulturen når ut till fler delar av vårt samhälle. Konstens lampor ska blinka starkare i hela distriktet.

Konstfrämjandet Uppland är en folkrörelse och ska samspela med konstnärer, konstarrangörer och konstintresserade i distriktet. En viktig del i verksamheten är att hitta engagerade personer och organisationer som vill arbeta för att sprida konsten. Konstfrämjandet Uppland ska vara konstens eget drivhus. Vi ska ge unga förutsättningar att se och skapa konst. Och vi vill att alla som engagerar sig i Konstfrämjandet kommer med nya idéer och skapar egna projekt.

Konstfrämjandet Uppland kan också vara arrangör och skapa egna evenemang när behov eller möjligheter uppstår. Tillsammans med konstnärer, deltagare och medlemmar vill vi ge perspektiv på vår samtid.

Verksamheten finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Uppsala och Uppsala kommun.