Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Om Konstfrämjandet Uppland

Konstfrämjandet Uppland är ett nybildat konstfrämjandedistrikt. Syftet med distriktet är att främja konstnärligt arbete och ideellt kulturliv i landskapet.


Vi tror på en bred konstsyn och att olikheter driver samhället framåt. Vi vill att glesbygden och förorten får ta större plats i konsten, och att den offentligt finansierad kultur når ut till fler delar av vårt samhälle. Under distriktets första tid har aktiviteten varit koncentrerad till Uppsala, men under hösten 2017 satsar vi på att nå ut till hela regionen. Vi vill verka för konst i hela Uppland!