Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Distriktet

Distriktet Konstfrämjandet Uppland innefattar följande kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Två kommuner ligger alltså utanför den administrativa indelningen Region Uppsala.

Valet att kalla distriktet Uppland är strategiskt. Boende utanför Uppsala kommun kan uppfatta att mycket är centrerat till Uppsala. Om vi använder landskapets namn Uppland istället för det administrativa ”Region Uppsala” känner sig fler involverade.