Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Utveckling av konstlinjen på Region Uppsala Folkhögskola

Konstfrämjandet Uppland har i uppdrag från Region Uppsala att i samarbete utveckla konstlinjen på Region Uppsala Folkhögskola. Som ett stöd till utvecklingsarbetet har vi bildat ett omvärldsråd bildats och utsett mentorer till deltagarna.
Konstfrämjandet Uppland har i uppdrag från Region Uppsala att i samarbete utveckla konstlinjen på Region Uppsala Folkhögskola. Som ett stöd till utvecklingsarbetet har vi bildat ett omvärldsråd bildats och utsett mentorer till deltagarna.

Omvärldsråd

Omvärldsrådet består av sex personer som har bred yrkeserfarenhet och kunskap inom konstfältet. Rådet har insyn i kursplanerna gällande de ettåriga utbildningarna. Omvärldsrådet har ett utifrånperspektiv och fungerar som en länk till konstutbildningar och till konstfältet i stort. Samverkan med konsthögskolor, konstorganisationer och professionella konstnärer är nödvändig för att hålla utbildningen aktuell och attraktiv.

Omvärldsrådet har en bred representation från det professionella konstlivet. Skolans rektor och kursansvarig deltar i rådets möten. Två ledamöter från Konstfrämjandet Uppland deltar i rådet.

Ledamöter 
Chun Lee Wang Gurt, konstnär, Stockholm
Jenny Sunesson, konstnär, Örbyhus
Sara Edström, konstnär, Luleå
Mourad Kouri, konstnär, Stockholm
Anna Clarén, fotograf, Bålsta
Sebastian Johans, konstkritiker, Uppsala

Mentorer till konstlinjen

Konstfrämjandet Uppland gick ut med ett Open Call till yrkesverksamma konstnärer i Uppsala län under våren 2022 för att hitta mentorer inom konst. Mentorernas uppgift är att dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt stötta blivande kollegor både i deras skapande och i deras eventuella framtida yrke. Mentorn tilldelas deltagare som går fördjupningsåret (år 2) på konstlinjen på Wik (Region Uppsala Folkhögskola). Fördjupningsåret syftar till att kunna söka till högre konstutbildning eller att fördjupa ett pågående konstnärskap. 

Uppdraget innebär att ansvara för 2–4 kursdeltagare som mentorn stöttar och ger råd vid fyra tillfällen per läsår. Varje tillfälle pågår minst 90 minuter och sker minst en gång på plats i skolan. 

Mentorer ht 2022/vt 2023
Mattias Bäcklin
Maria Friberg
Johanna Hästö
Stuart Mayes

Läs om utbildningarna här!