BLAND TRÄDEN, VID SLUTET AV VÅRA HÄNDER — Utställning med Nina Edling, i samarbete med hennes pappa Tony Johansson

Nina Edling f. 1985, är en av fyra konstnärer som Konstfrämjandet Uppland bjudit in för att skapa ett verk inom projektet Skogen mellan oss.

Nina Edling f. 1985, är en av fyra konstnärer som Konstfrämjandet Uppland bjudit in för att skapa ett verk inom projektet Skogen mellan oss. Hon har valt att utgå från den egna familjens relation till brukandet av skogen och samarbetar med sin pappa Tony Johansson, som är småskalig skogsägare. Edlings huvudsakliga medium är träsnitt och hon arbetar ofta i stor skala. I Bland träden, vid slutet av våra händer består hennes tryckplåtar av trä från den lokala skogen utan-för Borlänge, som Tony sågat upp och hans skogstraktor används som tryckpress. Arbetsprocessen har filmats och visas tillsammans med trycken i utställningen.

Under vernissagen kl 11.30 arrangerar vi ett samtal med Nina Edling och hennes pappa Tony Johansson.

Lördag 14 augusti kl 11.00–15.00 håller Nina Edling en träsnittsworkshop med drop in.

Visa alla