Bror Ejves stipendium — Mireya Monserrat Escanilla, SyskonSKAP

Vi på Konstfrämjandet Uppland är glada att meddela att vår medarbetare Mireya Monserrat Escanilla får stipendium för sitt konstpedagogiska arbete inom verksamheten SyskonSKAP. För att uppmärksamma det arrangerar vi en publik kväll där Mireya presenterar sitt arbete. Alla är välkomna! 
Tisdag 28 maj kl 18.30 i Kulturpunkten, Gottsunda centrum.

Motivering:
BROR EJVES STIPENDIUM 2024 Tilldelas Mireya Monserrat Escanilla som med sitt sociala engagemang, sin konstnärlighet och sitt stora hjärta väglett hundratals barn och unga i socialt utsatta områden i Uppsala som Gottsunda och Stenhagen. Genom arbetet i SyskonSKAP har Mireya mött dem i kreativt arbete och skapat förtroenden som lett både till allvarliga samtal, glädje och framtidstro.

Bakgrund:Bror Ejve var Konstfrämjandets förste chef. 1962 instiftades en fond i hans minne, och sedan 1994 förvaltas fonden av förbundsstyrelsen för Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Fondens syfte är att stödja konstfrämjande insatser i Bror Ejves anda – insatser som medför ett vidgat deltagande inom bildkonstområdet. Personer och/eller verksamheter som aktivt och på ett efterföljansvärt sätt verkar i denna anda prioriteras vid urvalet av stipendiater. Folkrörelsernas Konstfrämjandes medlemmar, d.v.s. konstfrämjandedistrikten och övriga medlemsorganisationer, nominerar kandidater till stipendiet. Stipendiet går inte att söka.
Bland tidigare pristagare finns både konstnärer och andra konstfrämjare, som Leif Jonsson, Johanna Linder, Gunilla Lundahl, Johanna Uddén, Gunna Grähs, EWK, Mikael Richter, Yrr Jonasdottir, Poesiskolan i Tynnered, Therese Kellner och Nina Øverli, Joakim Forsgren, Mikael Goralski och Christer Chytraéus.

Visa alla