Coyote Crew — höstlov i Gottsunda med Ruben Wätte

Konstnär Ruben Wätte är ledare för årets höstlov i Gottsunda.
Om du är 10 år eller äldre är du välkommen!
Material finns på plats och vi bjuder på frukt.
Ingen anmälan.
Ta med dina kompisar och kom och bli en del av Gottsunda Coyote Crew!

Arr: SyskonSKAP/Konstfrämjandet Uppland i samarbete med Uppsala kommun och Gottsunda Kulturhus.

Coyote Crew
Prärievargen är ett flockdjur, men också en mytologisk figur som förekommer i många myter, framför allt från nordamerikanska ursprungskulturer. Den är gränsöverskridande och fri, är alltid i rörelse men har varken hem eller mål. Prärievargen är ointresserad av gott och ont, vi och dem, bra och dåligt, fult och snyggt. Istället rör den sig fritt i det gränsland som existerar mellan alla såna fält. Den rör sig på platser där allting är både och istället för antingen eller. I verkligheten är prärievargen ett väldigt klokt djur, man kan till och med påstå att det har humor. Istället för att bara undvika de fällor som jägare sätter ut för att fånga dem, hittar de fällorna, gräver upp och förstör dem och lämnar ibland en hög med bajs på den trasiga fällan som ett meddelande till jägarna.

Tillsammans rör vi oss i flock genom Gottsunda, vi upptäcker och utforskar olika ingångar till samtidskonsten, till ett frihetligt skapande som sträcker sig bortom begränsade och förlegade idéer om konsten och konstnären. Vi rör oss bort från idén om att konst handlar om att skapa färdiga verk, oavsett hur vackra eller intressanta de är, och närmar oss istället ett konstnärligt förhållningssätt som handlar om att skapa ny förståelse och förändring, i oss själva och i vår omvärld. Målet är inte att göra snygga eller intressanta verk, utan att röra oss fritt tillsammans i den riktning som våra tassar vill ta oss. Under fyra dagar rör vi oss i flock för att förstå och på sikt kunna förstöra de fällor och överskrida de osynliga gränser som håller oss på plats i vår vardag.

Visa alla