Finissage – SyskonSKAP sprider ORDET

SyskonSKAP - sprider ORDET - en konstutställning av barn och unga i Gottsunda.

1–20 november växer vår konstutställning av barn och unga i Gottsunda fram på Kulturpunkten.

Finalen blir en finissage med festligheter lördag 20 november 12.00–14.00.

Med våra ordinarie grupper i SyskonSKAP hela hösten, och med nya deltagare under höstlovet, har vi arbetat med ORD. Vad betyder orden och hur ser de ut?

Vi har diskuterat vilka ord vi vill se spridda runtom oss. Ord som är viktiga. Ord som vi vill att människor ska påverkas av. Det handlar om värdeord som ”jämlikhet” och ”respekt”, men också om helt oväntade ord som blivit utvalda på grund av sin form och sitt utseende. I samarbete med Sala laser skapade vi på höstlovet ett gemensamt ord-verk utformat i plexiglas.Fem av våra tonårstjejer tog under terminen sina noggrant valda ord med sig ut i Gottsunda. Det blev en aktion (se bilderna), som ledde vidare till en musikstudio och en låt vi hoppas ha inspelad och klar till finissagen. Kom och se fotodokumentationen – och lyssna om du hör orden!Välkommen!SyskonSKAP drivs av Konstfrämjandet Uppland med stöd av Uppsala kommun.

Visa alla