K.R.O.P.P. Lab — Konsthändelser i Uppland

Sakiko Yamaoka

Konstfrämjandet Uppland är samarbetspart i projektet K.R.O.P.P. Lab 2019 där SU-EN Butoh Company med gäster undersöker hur konsten kan utvecklas i andra miljöer än traditionella konstarenor. Under 10 dagar samlas 7 koreografer, dansare, musiker, bildkonstnärer och performanceartister för en workshop som utmynnar i tre olika konsthändelser.

Inom ramen för projektet K.R.O.P.P experimenterar SU-EN Butoh Company och gäster med hur konsten kan utvecklas i andra miljöer än traditionella konstarenor, samt hur samtidskonst och scenkonst kan möta ny publik. Under 10 dagar samlas 7 koreografer, dansare, musiker, bildkonstnärer och performanceartister på Haglund Skola i Almunge som nav och gör sedan konstnärliga nedslag på olika ställen i Uppland. Vi kan inte beskriva i förväg vad som kommer att hända utan det visar sig på den tid och plats vi har Konsthändelsen. I vissa fall sker allt samtidigt, i vissa fall ber vi publiken följa en slinga. Ta gärna med regnkläder, bra skor samt egen campingstol om behov finnes.
Lördag 24/8 15:00-16:15 Konsthändelse, 16:30 gemensam middag, Gudinge hamn, Hållnäs
Onsdag 28/8 kl 12:00-13:00 Konsthändelse, Almunge skola
Lördag 31/8 14:00-15:15 Konsthändelse, 15:15-16:30 mingel med tilltugg, SU-EN Butoh Company center, Almunge (Haglund Skola)
För ytterligare information om ev anmälan, parkering mm: facebook.com/suenbutohcompany/

Medverkande:
Sakiko Yamaoka, performancekonst, Japan
Johannes Bergmark, musik, Stockholm
SU-EN, Butoh och performancekonst, Almunge
Eva Björkman, bild- och performancekonst, Uppsala
Dorothea Seror, performancekonst, Tyskland
Anna Westberg, dans, Stockholm
Jason Lim, performancekonst, Singapore

Visa alla