Konst på Uppsala Konsert & Kongress — Johanna Hästö

Ulf Embretsén

Under två höstveckor visade vi Johanna Hästös videoverk What a limit is the sky when a skin fall off pass by? Verket är en del ur en performance och kan ses i konserthusets restaurang under restaurangens öppettider.

What a limit is the sky when a skin fall off pass by?

Videodokumentation, 23 min, från en 1,5 timme lång performans på Bildmuseet i Umeå 2016

Konstnär: Johanna Hästö
Foto: Ulf Embretsén

I videoverket What a limit is the sky when a skin fall off pass by? syns ett antal människor försjunkna i gemensamt arbete. De sprättar isär blixtlås i olika färger som med röd tråd varit förbundna med varandra. Ett decennium tidigare började konstnären Johanna Hästö sy den rustning som kom att bli ett extra lager hud genom vilket hon under ett antal år mötte världen. I videon har hon ömsat skinn och helkroppsdräkten av blixtlås dekonstrueras i en kollektiv ritual.

Berättelsen om blixtlåsdräkten kommer att fullbordas av filmen Open Close Me Up, som ännu är ett pågående arbete.

Johanna Hästö, född 1984, är bildkonstnär och arbetar med allt från teckning till performance, text och relationella interaktiva verk. Hon är utbildad på konsthögskolan i Umeå och Dômens konstskola i Göteborg. Hennes arbete berör ofta frågor om integritet, kommunikation och föränderliga mänskliga landskap.

Med stöd av Uppsala kommun och Region Uppsala

Visa alla