LEK PÅ ALLVAR — Möbeln, Tierps kommun

Konstnärer tar leken på allvar i ny utställning.
Med pandemins effekter hängande över kulturvärlden öppnar nu en ny konstutställning med installationer av sex konstnärer som alla går att ta del av dygnet runt vid Kulturhuset Möbeln i Tierp. Utställningen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Uppland, Region Uppsala och Tierps kommun.

Vernissagen kommer att sändas live lördagen den 27 mars kl. 12 via Kulturhuset Möbelns facebook-sida. Veckan därefter kommer filmer att publiceras med respektive verk och konstnär.
Torsdagen den 15 april kl. 18 genomförs ett konstnärssamtal med alla konstnärer via Zoom.

Se konstnärernas egna presentationer på Möbelns hemsida.

Sex konstnärer har installerat var sitt verk runt Kulturhuset Möbeln i Tierp. Konstverken är nya och specifikt framtagna för den tillfälliga grupputställningen LEK PÅ ALLVAR.

– Tanken är att öppna upp för alla att ta del av konst på ett enkelt sätt, genom att lyfta ut den till en allmän plats där människor passerar dagligen, säger Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun.

Utställningen tar avstamp i tilltron till konsten som en god kraft med otröttlig potential att engagera och integrera, där lek och kreativitet blir till uttryck för allvar och vilja till förändring.

– Konsten är direkt och omedelbar, den fyller ett djupt mänskligt behov, inte minst i tuffa tider, ett behov som inte alltid är så lätt att sätta ord på. Leken har sedan urminnes tider varit essentiell del av att vara människa, det är också ett sammanhang där vi tidigt lär oss kommunicera, där vi lär oss om livet. Så vi tyckte att det var ett lämpligt tema att utforska, säger Martina MacQueen, curator anlitad av Konstfrämjandet Uppland.

Utställningens sex konstnärer från Uppsala län valdes ut av Konstfrämjandet Uppland efter ett Open Call. Medverkande är: Jessica Faiss, Stuart Mayes, Amanda Selinder, Maria Nöremark, Mireia Rocher och Lovisa Sandström. Med vitt skilda ingångar, medium och uttryck berör konstnärerna alltifrån historiska, politiska, kulturella och sociala villkor liksom naturens betingelser.

– Det känns jätteviktigt att kunna bidra till att skapa utställningstillfällen för konstnärer under denna utmanande tid när mycket ställs in och skjuts fram. Jag uppskattar den starka samverkan vi har inom bild- och formområdet i länet som möjliggör att vi kan tillgängliggöra konsten för en stor publik på ett coronasäkert sätt och samtidigt skapa arbetstillfällen för konstnärer, säger Eira, konstkonsulent Region Uppsala.

Visa alla