Kollegiala konstnärssamtal — för yrkesverksamma konstnärer i Uppsala län 2023

Konstnärerna Stuert Mayes och Hilda Ekeroth i samtal i Hildas ateljé under fjolårets pilotprojekt. Foto: Johanna Hästö

Konstfrämjandet Uppland började förra året utveckla en modell för kollegiala samtal för konstnärer. Vi är glada över att nu kunna köra en andra omgång och 4 yrkesverksamma konstnärer har valts ut att vara med på årets kollegiala konstnärssamtal!

Bakgrund och fortsättning
Modellen bygger bland annat på Karim Bennamars feedback-metod* och är tänkt att utgöra ett konkret tillvägagångssätt för att skapa koncentrerade kollegiala samtal med utgångspunkt i deltagarnas respektive pågående arbeten. Modellens styrda övningar syftar till att öka medvetenheten om hur feedback kan ges och tas emot på konstruktivt vis och möjlighet ges att utmana sig själv att komma bort från slentrianmässigt tyckande och onödiga smakomdömen. Målet är att varje enskilt samtal ska vara ett lärotillfälle för var och en av deltagarna, även om bara ett samtal handlar om ens eget arbete.

Under fjolåret provade vi modellen under en första omgång. Då träffades deltagarna i varandras ateljéer, vilket krävde en större mängd administration och logistik än förväntat. För att denna omgång skapa större koncentration kring själva samtalen, så träffas vi istället i studion på Uppsala konstnärsklubb under två hela arbetsdagar. Med det nya upplägget kommer också gruppen kunna delta i varje samtal, vilket vi tror blir värdefullt.

Vilka håller i projektet?
Johanna Hästö, projektledare
Johanna Hästö f. 1984 är konstnär och bosatt i Uppsala. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och Dômens konstskola i Göteborg och har nu ateljé i Ateljéföreningen Hospitalet i Ulleråker.

Eva Björkman, intendent Konstfrämjandet Uppland
Eva Björkman är konstvetare och konstnär verksam och bosatt i Uppsala där hon har sin ateljé i Ateljéföreningen Hospitalet i Ulleråker.

Årets medverkande konstnärer är:Penja HesselbäckIda LindgrenChristopher LongAmanda Selinder

Upplägg
Deltagarna förväntas vara med både under intro-träffen och under de två dagarna då själva feed-back-samtalen äger rum.

Introträff på zoom 28 mars kl 10–12 (endast för deltagare – ej publikt)
Introduktion till projektet och samtal med Hilda Ekeroth, en av konstnärerna som deltog förra året.

Två samtalsdagar 12–13 april kl 9–16 (endast för deltagare –ej publikt)
Plats: Studion, Uppsala Konstnärsklubb
Vi kommer att genomföra ett samtal per medverkande konstnär, totalt 6 samtal under de två dagarna, vilket inkluderar 4 inbjudna deltagare, samt Johanna Hästö och Eva Björkman. Alla deltar i varje samtal. Samtalen ska företrädesvis handla om ett pågående arbete.

Publik presentation av projektet 26 april kl 18.00–20.00
Presentationen sker i samarbete med Uppsala Konstnärsklubb
Plats: Studion, Uppsala Konstnärsklubb
Erfarenheterna från projektet presenteras och diskuteras som ett led i att sprida kunskapen till fler i branschen. Det blir samtidigt en möjlighet att sätta projektets intentioner i ett större sammanhang. Vi ser gärna att deltagande konstnärer är med vid presentationen.

* För ett antal år sedan utvecklade filosofen Karim Bennamar en metod för grupp-feedback i kreativaprocesser tillsammans med lärare och elever på Das Arts i Amsterdam. Han har släppt metoden som open source för vem som helst att använda och vidareutveckla, så länge man ger cred. Läs mer om Bennamars feedback-metod här: https://philosophy.usefedora.com/p/learning-from-feedback

Projektet genomförs i samarbete med Region Uppsala och med stöd från Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Visa alla