Release av konstbok för barn — Här. Hand.Häller.

Välkommen till release av boken ”Här. Hand. Häller” av Torhild Elisabet Sandberg och Emily Ryan. Det är den femte delen i serien ”Petras bilder” om konst för barn.

Boken finns att köpa till specialpris.
Vi bjuder på dryck och snacks.
Gratis och öppet för alla. ingen anmälan.

Välkommen till release av boken ”Här. Hand. Häller” av Torhild Elisabet Sandberg och Emily Ryan. Det är den femte delen i serien ”Petras bilder” om konst för barn. I boken lär sig nioåriga Petra vad en performance är och om den pissoar som vände upp och ner på hela konstbegreppet. Johanna Uddén verksamhetsledare på Konstfrämjandet Uppland inleder, därefter berättar Torhild Elisabet Sandberg om arbetet med bokserien som knyter an till såväl skolans läroplan, vår digitala och bildrika samtid som till konstpedagogiken. Emily Ryan visar illustrationer från boken. En bildningsaktion riktad till politiker i Sölvesborg kommer att genomföras av Torhild Elisabet Sandberg.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Uppland och Torhild Elisabet Sandberg.

Visa alla