Skrivkurs för konstnärer

Vill du skriva bättre presentationer, ansökningstexter och projektbeskrivningar? På den här kursen får du lära dig grunderna bakom tydliga, effektiva och intresseväckande texter.

Kursen ger dig verktyg att:
• Skriva så att läsaren förstår
• Skriva övertygande och förtroendeingivande
• Uppfylla syftet med texten
• Berättarstruktur och tydlig disposition
• Behålla läsarens uppmärksamhet och intresse
• Beröra med ton, stil och personligt språk

Kursupplägg
Kursen består av sex lektionstimmar och innehåller föreläsningar och diskussioner som varvas med skriftliga och muntliga övningar. Ta med egen dator. Efter kursdagen får du en självständig skrivuppgift med möjlighet till individuell skriftlig respons från kursledaren. Ta med egen lunch eller köp i Ulleråkers foodtruck. Konstfrämjandet bjuder på fika.

Kursledare
Kursledare är Johanna Jensen, textkonsult med bakgrund som bildkonstnär. Johanna Jensen är
utbildad på språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet och på Kungl. konsthögskolan. Hon jobbar som skribent och textgranskare, och leder skrivkurser för yrkesverksamma konstnärer och på konstskolor.

Kursavgift
Avgiftsfritt. OBS! Kursen riktar sig enbart till medlemmar i KRO/KIF Uppland eller Konstfrämjandet Uppland.

Kontakt
Johanna Uddén, Konstfrämjandet Uppland: 0705-646697 / johanna.udden@konstframjandet.se
Gunnel Sörbom, Studiefrämjandet: 018-19 46 17 / gunnel.sorbom@studieframjandet.se

Anmälan
Endast 20 platser (först till kvarn).
Bindande anmälan.

Visa alla