Telefonera med en konstnär

Har du tankar om konsten och livet som du vill diskutera med en konstnär? Nu finns chansen att boka exklusiva enskilda samtal över telefon med konstnären Fredrik Strid.

Nu finns chansen att boka exklusiva enskilda samtal över telefon med konstnären Fredrik Strid. Vi vänder oss främst till personer som på grund av pandemin eller av andra skäl har svårt att ta del av kulturevenemang, men vem som helst är välkommen att boka en tid. Den som bokar samtal får bilder av Fredriks konst i förväg. Fredriks installation Black Box visas för närvarande av Tierps kommun på Kulturhuset Möbeln.

Boka ett 25 minuters samtal genom att
maila: uppland@konstframjandet.se eller ring: 073-9323438

Uppge ett par tider som passar dig:
09.00-09.25, 09.30-09.55, 10.00-10.25, 10.30-10.55, 11.30-11.55, 12.00-12.25, 12.30-12.55, 13.00-13.25, 13.30-13.55, 14.30-14.55, 15.00-15.25, 15.30-15.55, 16.00-16.25, 16.30-16.55

Med stöd av Region Uppsala

Programmet ingår i det större projektet Skogen mellan oss som drivs av flera Konstfrämjandedistrikt.


Fredrik Strid skapar i Skogen mellan oss en skulptural installation med arbetsnamnet Black Box. Med flygplanets svarta låda och överlevararter i åtanke tar han sig an liv och död i naturens kompostiska tidscykler och ställer detta i relation till en mänsklig aktivitet.

Installationen består av svartpatinerade skulpturer där avgjutna svampar och en kladdig massa tränger ut ur en likaledes avgjuten fraktlåda. Samtidigt pågår i ett fruset ögonblick ett mänskligt modellerande av svampar på ett bord intill där massan från fraktlådan tjänar som material. Fredrik beskriver scenen som ”En kladdig dialog mellan svamparnas väsen och skulpturens möjliga språk. En balansakt mellan liv och död där nya existenser frammanas ur det förkolnade. Det kan påminna om hur ett frö kan gro efter en skogsbrand eller ett fruset ögonblick i fågel Fenix-myten.

Black Box visas t o m 15 maj på Kulturhuset Möbeln i Tierp.
Här kan du se ett samtal mellan Fredrik Strid och Louise Magnusson, Tierps kommun.


Fredrik Strid, f. 1973, Månkarbo
Strid arbetar ofta tematiskt med djur- och naturvärlden och människan relation till densamma. Han intresserar sig för samlande och representation av natur och hittar inspiration på naturmuseer.Både faktiska- och mer filosofiska eller poetiska perspektiv möts i de skulpturer han skapar. Strids verk är ofta direkta i sitt uttryck med tydliga igenkänningsfaktorer. Samtidigt har de en underliggande metafysisk karaktär. Melankoli, liv, död, förgänglighet och sublimitet är stråk som återkommer i Strids konstnärskap.


Fredrik Strid driver en skulpturpark intill sin ateljé i Persbo, Månkarbo. Framöver kommer Konstfrämjandet Uppland ansvara för de publika visningarna där. Fredrik var ledamot i Konstfrämjandet Upplands styrelse under uppstartsåret.


Fredriks hemsida


Huvudfinansiär Skogen mellan oss: Postkodstiftelsen.
Övriga bidragsgivare: Region Uppsala, Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samt Studiefrämjandet.

Visa alla