UNDER — ljudverk av Jenny Sunesson

Trishula Littler

UNDER är en platsspecifik, soldriven ljudinstallation skapad utifrån konstnären Jenny Sunessons personliga undersökning av naturområdet Florarna. Verket installeras vid två tillfällen.

25–26 september vandring med övernattning och visning av verket

3 oktober kl 12.00 och kl 15.00 visning av verket

UNDER (2021)
Under nära ett års tid och stundtals påfrestande förhållanden har Jenny utforskat Florarnas underjordiska ljudvärld. Med hjälp av kontaktmikrofoner beroende av solkraft undersöker hon det elektroniskas möjliga samexistens med området.
Under processen utmanar konstnären sin egen relation till skogen och sitt objektifierande av den när hon spelar in. Men det visar sig snart att en arbetsprocess där solen helt styr ljudinspelningarna inte kan bli det verktyg hon tänkt sig för att bättre förstå skogen.
Istället är det i det osentimentala, myggsvettiga svidandet – och under den gnisslande interaktionen med miljön som glimtar av samförstånd och ömsesidighet mellan skog och människa uppstår.
UNDER är en del av Jenny Sunessons konstprojekt Solar Sonic Communities där andra auto-etnografiska verk ingår.

Jenny Sunesson (f. 1973) är en konstnär som verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, live, collage och video. Inom sitt arbete använder hon platsen och sitt eget liv som scen för att undersöka nutidssamhällets normer och hierarkier. Omfattande kartläggningar och research utgör grunden i sökandet efter alternativa speglingar och rekonstruktioner.
Jenny är i grunden journalist, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS). Hon bodde länge i Storbritannien men är sedan 2012 baserad i Örbyhus. Hon har fått ett stort antal verkbeställningar och stipendier och hennes verk har spelats i konsert- och gallerisammanhang både i Sverige och utomlands.

Visa alla