Kollegiala konstnärssamtal — Samtalsunderlag

Samtalsunderlaget finns att ladda ner som pdf fri att använda.

Illustration Johanna Hästö, 2023

Konstfrämjandet Uppland har under 2021-23 provat och utvecklat en modell för kollegial feedback för yrkesverksamma konstnärer. Modellen är inspirerad av bland annat filosofen Karim Bennamars feedback-metod och koreografen Liz Lermanns Critical Response Process. Vi har tagit fram ett samtalsunderlag (PDF) som vem som helst kan använda och utveckla vidare efter behov. Samtalsunderlaget är skapat med yrkesverksamma konstnärer i åtanke, men kan med mindre justeringar användas till exempel på konstutbildningar.

Initiativtagare, projektledare och deltagande konstnär: Johanna Hästö
Intendent Konstfrämjandet Uppland och deltagande konstnär: Eva Björkman
För frågor och information: uppland@konstframjandet.se

Övriga konstnärer som medverkat: Mattias Bäcklin, Hilda Ekeroth, Penja Hesselbäck, Henny-Linn Kjellberg, Ida Lindgren, Christopher Long, Stuart Mayes, Mireia Rocher och Amanda Selinder.

Tack även till konstnärerna Helena Hildur W och Sonia Hedstrand som varit bollplank.

Det finns en filmad dokumentation från ett feedbacksamtal. OBS! Underlaget har uppdaterats något sedan filmen spelades in. Filmen är endast tänkt som ett smakprov på hur ett samtal kan gå till. För konkreta instruktioner, se samtalsunderlaget. Foto och klipp: Eva Björkman.

Projektet genomfördes i samarbete med Region Uppsala, Uppsala Konstnärsklubb och Folkrörelsernas Konstfrämjande, med stöd av Uppsala kommun.

Ladda ner samtalsunderlaget här som pdf. Mycket nöje!

Visa alla