Konstnärslistan — yrkesverksamma konstnärer i länet

Bild: Christopher Long, Life After Death, 2023 (beskuren)

På den här sidan listar vi yrkesverksamma konstnärer i Uppsala län. Den som söker en konstnär för workshop, samtal, utställning eller dylikt kan leta rätt på den som passar bäst för ändamålet. I listan finns bilder, CV:n, filmer och länkar som konstnärerna skickat in.

Listan är levande och kompletteras med fler konstnärer allt eftersom.

Är du yrkesverksam konstnär i länet och vill vara med på listan:

Vem kan delta i listan?
Konstnär boende eller verksam i Uppsala län som har:
a) erlagt konstnärlig högskoleexamen och/eller
b) dokumenterat sig inom bild- och formkonstens område de senaste fem åren (genom utställningar, stipendier, gestaltningsuppdrag och liknande)

Bifoga via mejl
• konstnärlig CV i pdf-format med information om din konstnärliga verksamhet de senaste fem åren
• ange var du är boende eller verksam
• tre bilder av dina verk, liggande format, 72 dpi, max 2 mb/bild, alternativt länkar till video- eller ljudverk publicerat på YouTube eller Soundcloud
• en porträttbild 72 dpi
• länk till instagram och/eller hemsida
• ev. en egen kort video

Konstnärslistan fick stöd från Kulturrådet 2023. Projektets fortsättning under 2024 görs med stöd av Region Uppsala.
Konstfrämjandet Upplands verksamhet har stöd av Region Uppsala och Uppsala kommun.

Visa alla