Residens på myndighet

Konsten som verktyg i en myndighets inre dialog och reflektion – för att berika berättande och kommunikation Projekt på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) finansierat av Vinnova. SVA, Konstfrämjandet Uppland och konstnären Johanna Hästö.

Skulle konsten kunna användas aktivt som verktyg i en statlig myndighets inre dialog och reflektion? Kan konstens perspektiv inkorporeras som en nödvändig del i verksamheten på SVA? Kan det i sin tur påverka myndighetens utåtriktade kommunikation?
Vinnovas innovationsprogram Residens X ger verksamheter möjlighet att bjuda in en person med ”för den egna verksamheten obekant kunskap” till en residensvistelse. Utbytet ska ha en långsiktig verkan för den mottagande parten och vara utvecklande även för den inbjudne. Johanna Hästö har som enskild konstnär och representant för Konstfrämjandet Uppland bjudits in till en tre månader lång vistelse på SVA. Hon har ett stort intresse för samhällskroppen och vill förstå mer om hur konsten kan verka i den på olika sätt. På SVA jobbar Johanna tillsammans med Maria Nöremark som är anställd som epidemiolog på myndigheten och dessutom yrkesverksam konstnär.

Medverkan i projektet ger Konstfrämjandet Uppland erfarenhet som kan omsättas till metoder för vidare arbete med konst i olika delar av samhället, till exempel på arbetsplatser.

Vad är SVA?
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet, har cirka 350 anställda och är förlagd i Ultuna i Uppsala.

SVAs hemsida
Johanna Hästös hemsida

SVA Med lånad blick rapport från projektet.

Visa alla