SyskonSKAP

SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda och Stenhagen. Här får barn och unga prova på olika konstnärliga uttryck och även göra studiebesök.

SyskonSKAP är ett konstpedagogiskt projekt inom Konstfrämjandet Uppland. Tillsammans med deltagarna gör vi konstnärliga workshops, tittar på film, gör studiebesök och följer med i samhällsutvecklingen.

Vår verksamhet följer skolterminerna och vi har inga träffar under loven.
Ingen anmälan. Gratis!

GOTTSUNDA:
SyskonSKAP Mini 7–12 år: onsdagar kl 16.00-18.00 Stugan, Peterson Bergers väg 19, Gottsunda.
SyskonSKAP Midi 13–18 år: tisdagar kl 16.00–18.00 Temaverkstaden Gottsunda Centrum

STENHAGEN: ateljén i Stenhagens Kulturcentrum
(Västra Stenhagenskolan)
SyskonSKAP Stenhagen 12–16 år: torsdagar kl 16.00–18.00

Ledare: Mireya Monserrat Escanilla, Jilia Fahti, Mireia Rocher

För frågor om SyskonSKAP: uppland@konstframjandet.se

Om SyskonSKAP

Syftet är att inspirera barn och unga att ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället. SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal.

En annan viktig del är att öka intresset för konst hos unga i Gottsunda och Stenhagen, och minska avståndet mellan professionella konstutövare och den nya generationen kreatörer som finns i stadsdelarna. SyskonSKAP verkar för att fler unga från Gottsunda och Stenhagen får upp ögonen för kultur som yrkesområde, och att fler unga tar plats i konstvärlden.

SyskonSKAP drivs av Konstfrämjandet Uppland och finansieras av Uppsala kommun. Verksamhetens stöds av Rädda barnen.

Visa alla