Utveckling av konstlinjen på Region Uppsala Folkhögskola

Konstfrämjandet Uppland har i uppdrag från Region Uppsala att i samarbete utveckla konstlinjen på Region Uppsala Folkhögskola.

Omvärldsråd

Omvärldsrådet består av sex personer som har bred yrkeserfarenhet och kunskap inom konstfältet. Rådet har insyn i kursplanerna gällande de ettåriga utbildningarna. Omvärldsrådet har ett utifrånperspektiv och fungerar som en länk till konstutbildningar och till konstfältet i stort. Samverkan med konsthögskolor, konstorganisationer och professionella konstnärer är nödvändig för att hålla utbildningen aktuell och attraktiv.

Omvärldsrådet har en bred representation från det professionella konstlivet. Skolans rektor och kursansvarig deltar i rådets möten. Två ledamöter från Konstfrämjandet Uppland deltar i rådet.

Ledamöter
Chun Lee Wang Gurt, konstnär, Stockholm
Jenny Sunesson, konstnär, Örbyhus
Sara Edström, konstnär, Luleå
Mourad Kouri, konstnär, Stockholm
Anna Clarén, fotograf, Bålsta
Sebastian Johans, konstkritiker, Uppsala

Vägledare till konstlinjen

Vägledarna inom konst har till uppgift är att dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt stötta blivande kollegor både i deras skapande och i deras eventuella framtida yrke. Vägledarna tilldelas deltagare som går fördjupningsåret (år 2) på konstlinjen på Wik (Region Uppsala Folkhögskola). Fördjupningsåret syftar till att kunna söka till högre konstutbildning eller att fördjupa ett pågående konstnärskap.

Uppdraget innebär att ansvara för en eller fler kursdeltagare som vägledaren stöttar och ger råd vid fyra tillfällen per läsår. Varje tillfälle pågår minst 90 minuter och sker minst en gång på plats i skolan.

Vägledare ht 2023/vt 2024
Ida Lindgren
Christopher Long
Anders Rönnlund
Elin Sundström
Hanna Tingsgård

Vägledare ht 2022/vt 2023
Mattias Bäcklin
Maria Friberg
Johanna Hästö
Stuart Mayes

Läs om utbildningarna här!

Visa alla