Samtal om samtal

Medverkande Johanna Hästö, Ida Lindgren, Eva Björkman, Christopher Long, Penja Hesselbäck. Stillbild ur video.

Hur kan vi skapa ett värdigt och utvecklande samtal konstnärer emellan? Hur blir feedback konstruktivt? Vad gör vissa kommentarer laddade och andra inte? Vad är skillnaden på ett smakomdöme och en öppen fråga?

Konstfrämjandet Uppland och Uppsala Konstnärsklubb bjuder in till ett samtal om hur vi för samtal. Konstfrämjandet utvecklar sedan två år tillbaka en modell för kollegiala konstnärssamtal för yrkesverksamma konstnärer, inspirerad av bland andra filosofen Karim Bennamars feedback-metod. Under kvällen berättar vi om modellen och erfarenheterna från de två första omgångarna, samt visar genom några övningar hur ett samtal kan gå till.

Medverkande
Projektledaren Johanna Hästö och Eva Björkman, intendent Konstfrämjandet Uppland, håller i kvällens program. De konstnärer som medverkar i årets omgång kollegiala konstnärssamtal är Penja Hesselberg, Ida Lindgren, Christopher Long, Amanda Selinder.

Om samtalsmodellen
Med samtalsmodellen vill vi bereda rum för fördjupade ömsesidiga handledningssamtal mellan konstnärer. Modellen följer en tydlig struktur. Genom bestämda steg och formuleringar kan man komma åt viktiga aspekter i en handledning på ett direkt sätt, och samtidigt undvika att ett samtal blir laddat med onödig affekt.

Evenemanget riktar sig främst till yrkesverksamma inom konstfältet, men alla som är intresserade är varmt välkomna!

Vi bjuder på fika.

Årets kollegiala konstnärssamtal sker i samarbete med Region Uppsala och Folkrörelsernas Konstfrämjande. Konstfrämjandet Uppland stöds av Uppsala kommuns kulturnämnd och Region Uppsala.

Läs mer om Uppsala Konstnärsklubb
uppsalakonstnarsklubb.se

Visa alla