Konstfrämjandet Uppland

2

Konstfrämjandet Uppland

Medlem

Är ni en förening eller organisation med intresse för kultur- och folkbildning? Bli medlemmar i Konstfrämjandet Uppland!

Som medlemmar är ni delaktiga i Konstfrämjandets aktiviteter – ni bjuds in till utbildningar och seminarier samt  till utställningar och mingel. Framför allt stödjer ni konsten i distriktet och kan vara med och påverka Konstfrämjandets innehåll och inriktning. Styrelsen för Konstfrämjandet Uppland ska bestå av representanter för medlemsorganisationer.

 

Förening: 500 kronor/år
Organisation eller företag: 1 500 kr/år

 

Ansökan om medlemskap skickas till johanna.udden@konstframjandet.se

 

Vill ni veta mer? Kontakta ordförande Kristin Spolander:
kristin.spolander@gmail.com eller 0702-80 51 35